רחמילביץ חווה (חונה) ז"ל - (17/02/1914 - 16/02/2003)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 26/12/2017 כניסות

summday_1333426973