בר חיים ז"ל - (13/11/1922 - 26/01/1986)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות

summday_9126165152