הנהלות בפעילויות אגש"ח אחזקות

מזכירות • 26/12/2017 כניסות

הנהלת חקלאות
שניר אשטמקר - מנהל עסקי, מרכז הועדה
נילי שמי
משה בדר
אבנר שמחאי
יורם בר
ליאור שחורי

דירקטוריון מלון בטבע - הגושרים
מנחם גלעד - יו"ר הדירקטוריון
שי זינדרמן - מתוקף תפקידו כיו"ר קיבוץ הגושרים
שניר אשטמקר - מתוקף תפקידו כמנהל עסקי קיבוץ הגושרים
יצחק ביר - נציג ציבורהנהלת פעילויות אנרגיה
שניר אשטמקר - מנהל עסקי הגושרים יו"ר חברת לביא
משה בדר - מנכ"ל חברת לביא
זהר חבלין - דיקרטור בחברת לביא
שי זינדרמן - מתוקף תפקידו כיו"ר קיבוץ הגושרים
דורון נחשון - נציג ציבור
עפרה פלח - נציגת ציבור

משקיפים קבועים בישיבות:
שי רוזנבלום - חשמלאי הקיבוץ
לוטן - מנהל מערכות המידע והנה"ח

אגש"ח מים
מיקי שימחאי - מנהל האגש"ח
שניר אשטמקר - מתוקף תפקידו כמנהל עסקי קיבוץ הגושרים