בן שושן יעקב ז"ל - (01/01/1900 - 26/11/1964)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות