אלעזר מאיר ז"ל (01/01/1900 - 22/09/1981)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 26/12/2017 כניסות